Er det i dag krav til utdanning eller en minstekompetanse for styremedlemmer?

Svar:

Nei, det er det ikke i dag.

Emneord

  1. Styrearbeid