Er det lovpålagt for et styre å gjennomføre styreevalueringer hvert år?

Svar:

Nei, det er ikke lovpålagt. Vi anbefaler uansett å gjennomføre dette, fortrinnsvis ved hjelp av eksterne spesialister på området. Dette vil og kan bedre styrets sammensetning, arbeidsmåte, dynamikk med mer.

Emneord

  1. Styrearbeid