Hva er målsettingen med HMS-opplæringen?

Svar:

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan et skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten

  • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS og velferd blir ivaretatt i virksomheten

  • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende HMS arbeid

  • Bidra til at HMS-arbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser

  • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS i virksomheten

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet

  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt HMS-arbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS