Hva er minstekravet til stiftelsesdokumentet ved stiftelse av et aksjeselskap?

Svar:

  1. stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer

    eller org.nr

  2. antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne

  3. det beløpet som skal betales for hver aksje (aksjeinnskudd)

  4. tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd, jf. § 2-11

  5. hvem som skal være medlemmer av selskapets

    styre, og hvem som skal være selskapets revisor.

Se aksjeloven § 2-3.

Emneord

  1. Aksjeselskap