Hvem bestemmer styrehonoraret til styrets medlemmer?

Svar:

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til styremedlemmer. Se aksjeloven § 6-10. Det kan utarbeides en avtale om styrehonorar.

Emneord

  1. Styrearbeid
  2. Økonomi
  3. Generalforsamling
  4. Styrearbeid