Hvem har rett til å delta på generalforsamlingen?

Svar:

Alle aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen. Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet.

Se aksjeloven § 5-10.

Emneord

  1. Generalforsamling