Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap?

Svar:

Revisor velges på generalforsamlingen og tjenestegjør inntil ny revisor er valgt. Oppdraget til revisor er løpende, men kan sies opp f.eks. ved at det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling.

Se aksjeloven § 7-2.

Utdypende informasjon:

Generalforsamlingen kan bare foreta nytt valg av revisor når det i innkallingen er sagt at forslag til nyvalg vil bli fremsatt. Revisor har rett til å redegjøre for generalforsamlingen
for sitt syn på forslaget.

Emneord

  1. Generalforsamling
  2. Aksjeselskap
  3. Økonomi