Hvor lenge kan et styremedlem tjenestegjøre?

Svar:

Vedtektene kan regulere hvor lenge et styremedlem kan sitte i styret, men normalt velges et styremedlem for to år. Imidlertid kan gjenvalg finne sted.

Se aksjeloven § 6-6 om styremedlemmers tjenestetid.

Emneord

  1. Styrearbeid