I et aksjeselskap, kan man ta ut utbytte så ofte man vil og når man vil?

Svar:

Svaret er både ja og nei. Man kan når som helst på året ta ut utbytte, men da basert på siste godkjente årsregnskap. Men det må i så fall gjøres via styrebeslutning og generalforsamling.

Utdypende informasjon:

Det er dog også mulig å dele inn i flere utbetalinger og lignende. Det man må passe på, er likevel at man holder seg innen de krav som aksjeloven og regnskapsloven har satt i forbindelse med utbetaling av utbytte.

Emneord

  1. Aksjeselskap