Jeg driver enkeltpersonsforetak. Må jeg gjennomføre HMS-opplæring?

Svar:

Det kommer an på hvordan foretaket ditt er organisert. Dersom du er registrert som enkeltpersonsforetak er du ikke omfattet av kravet. Du faller utenfor arbeidsmiljølovens krav om HMS opplæring så lenge du ikke har noen ansatte, jf. AML. §§ 1-2 og 1-8.

Dersom du er ansatt i eget aksjeselskap blir det annerledes. Da må du etter vår vurdering gjennomføre opplæring. Du er da ansatt i virksomheten. Øverste leder i enhver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og som sysselsetter en eller flere arbeidstakere, har plikt til å gjennomgå opplæring. Dette gjelder selv om du selv eier alle aksjer i selskapet, er styreleder, daglig leder og eneste ansatt.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS