Må alle aksjeselskaper ha daglig leder?

Svar:

Selskapet står fritt til å velge om det skal ha en daglig leder. Dersom selskapet skal ha daglig leder er det styret som tilsetter, hvis ikke det er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen.

Se aksjeloven § 6-2.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Ledelse