Må daglig leder delta på alle styremøter?

Svar:

Daglig leder har både plikt og rett til å delta på styremøtene hvis ikke styret bestemmer noe annet i den enkelte sak som f.eks. i forbindelse med lønnsregulering.

Se aksjeloven § 6-19 om styrets saksbehandling.

Emneord

  1. Ledelse
  2. Styrearbeid