Må jeg gå på HMS-kurs?

Svar:

Det er ikke krav om at man må ha gått på HMS-kurs. Opplæringen kan altså gjennomføres på flere ulike måter. Kravet er at man har gjennomført opplæring og at man kan dokumentere at lederen har kunnskapen. Det vil si at dersom man har arbeidet med HMS, har god kunnskap på feltet og kan dokumentere dette, så trenger man ikke nødvendigvis å gå på kurs. Dersom virksomhetens øverste leder ikke har inngående kunnskap om HMS må lederen skaffe seg dette. Å gå på kurs i regi av Hovedorganisasjonen Virke er da en rimelig og rask måte å dokumentere at lederen har gjennomført opplæring i henhold til intensjonen med bestemmelsen.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS