Når ble det påbudt med opplæring i HMS for virksomhetens øverste leder og hvor står det at dette er påbudt?

Svar:

Dette var et krav som ble innført i forbindelse med at den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 3-5 (1) som lyder: ”Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.”

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS