Ved avtalt prøvetid, kan arbeidsforholdet avsluttes i prøvetiden hvis vi ikke er fornøyd?

Svar:

Oppsigelse i prøvetiden forutsetter at den ansatte ikke har tilpasset seg arbeidet, mangler faglig dyktighet eller er upålitelig.Arbeidsgiver må kunne dokumentere så vel opplæring som oppfølging.Selve oppsigelsesprosessen er den samme som etter endt prøvetid.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed