Dette må du vite ved oppsigelse

Ved innmelding i Virke aksepterte virksomheten våre gjeldende vedtekter. Det er medlemmene som, gjennom generalforsamlingen, har vedtatt bestemmelsene. Virke er avhengig av en viss forutsigbarhet for å kunne tilby medlemmene vårt brede spekter av tjenester og håper dere har forståelse for dette. Oppsigelsesfristene er et nødvendig resultat av dette.

Virkes vedtekter sier følgende om oppsigelsesfrister:

  1. Et medlem kan ikke tre ut av Hovedorganisasjonen Virke før medlemskapet har vart 2 år. Utmeldelse må skje skriftlig.
  2. Utmeldelse i 1. halvår har først virkning fra 01.01. påfølgende år.

Utmeldelse i 2. halvår har først virkning fra 01.07. påfølgende år.
For medlemmer som er tariffbundne, løper medlemskapet ut tariffperioden.

Administrasjonen kan i særskilte tilfeller fravike bestemmelsene i punkt 1 og 2.

Frem til uttredelsestidspunktet vil dere motta informasjon fra Virke, samtidig som dere har tilgang til et bredt spekter av produkter og tjenester:

  • gratis rådgivningstjeneste på telefon
  • medlemsrabatt hos Statoil
  • gunstig avtale med Lyreco ved innkjøp  av kontor- og datarekvisita
  • medlemsrabatt på telefonabonnement og andre teletjenester (Phonero og Telenor
  • medlemsrabatt hos enkelte hoteller, se www.Virke.no
  •  avtale om medlemsrabatt ved strømavtale med TrønderEnergi.
  • gunstige forsikringsavtaler, ta evt. kontakt med VIRKE Forsikring, tlf. 40 00 20 21.

Vi gjør oppmerksom på at alle medlemsfordeler og de rabatter dette omfatter opphører i det medlemskapet går ut.