Omsorg

Virke er blant de største arbeidsgiverorganisasjonene for ideelle sykehjem og bo- og omsorgsaktører. Det gjelder sykehjem, aldershjem, seniorsenter, boliger, avlastningstilbud, dagtilbud og andre omsorgstilbud i kommunal sektor.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

Dette jobber vi for

Vi arbeider for forutsigbare rammevilkår for medlemmene. Vi er i tett dialog med premissleverandører som Storting, departement, fagdirektorat og kommuner.

Fremover vil vi fortsette å arbeide for langvarige og gode avtaler med kommuner. Ivaretakelse av kompetansen og verdiene som ligger hos de ideelle aktørene er viktig. Det offentlige vil ikke klare å løse omsorgsbehovene uten de private aktørene. Virke arbeider også for at kommuner skal benytte seg av reservasjonsrett i anbud for ideelle aktører der det er relevant.

NOVA SPEKTRUM 19. SEPTEMBER

Ideell- og frivillighetskonferansen

Årets viktigste møteplass for ideelle virksomheter og frivillige organisasjoner. 

Møt andre ledere innen hele velferdsområdet: helse, omsorg, utdanning, barnehager, rehabilitering, inkludering og flere, samt hele frivilligheten. 

19. sep. 2024, -

Konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører

Gode rammevilkår til tjenesteleverandører i kommunen, forutsigbarhet og redusert økonomisk risiko er viktig hvis ønsket er å beholde og styrke ideell sektor.

Oslo Economics har utarbeidet en rapport for Virke om konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører.

Et av hovedfunnene er at Oslo kommune har variasjon i vilkårene for prisjustering i avtaler med ideelle aktører, og gir dem til dels andre vilkår enn egne kommunale aktører. Ulikt tidspunkt for innslagspunkt og faktor for prisjustering gir økonomisk tap for de ideelle aktørene sammenlignet med betingelsene til kommunale aktører.

I rapporten kan dere se regneeksempler på hva som skjer hvis man ikke får kompensert pris- og lønnsvekst godt nok.

Du står aldri alene

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor).

Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser.

Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. 

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ideell- og frivillighetskonferansen 2024

  Årets viktigste møteplass med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 4. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Vil du redusere sykefravær og frafall? Bli et IA-sykehjem

IA-bransjeprogram for sykehjem er en del av IA-avtalen. Målet for bransjeprogrammet er å få ned sykefraværet og hindre frafall fra sykehjemssektoren.

Gjennom tre år har bransjeprogrammet kartlagt, utviklet og jobbet tett i dialog med sykehjem. Programmet er driftsnært og gir verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø og frafall i eget sykehjem.

Ønsker du å bli en del av bransjeprogrammet?
Les mer om dette her

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene