Service

Virke organiserer medlemmer fra et bredt spekter av servicebransjer. Alt fra bemanningsbyråer, callsentre og studentsamskipnader til virksomheter innen renhold, servering, hjemmeservice og brukerstyrt personlig assistanse er blant medlemmene våre.

Noen av bransjene vi organiserer

 • Hjemmeservice

  Mangel på arbeidskraft og inkludering av de som står utenfor arbeidslivet er hovedutfordring/satsningsområde.

  Seriøst marked, lønns- arbeidsvilkår.

  Virke er aktivt med i treparts bransjeprogram når det gjelder renhold, hvor kampen mot svart økonomi og useriøse aktører har blitt hovedprioritet. 

 • Parkering

  Så og si hele parkeringsbransjen er samlet i Virke. I tillegg til å sitte i førersetet når det gjelder tariffrevisjon/utvikling, juridisk hjelp i det daglige, både arbeidsrett og forretningsjuss, ivaretar Virke bransjens næringspolitiske interesser.

  Prioriterte områder her er like vilkår/offentlig marked. Her har Oslo Economic laget en omfattende rapport for Virke. Den er fulgt opp overfor kommuner hvor målet er tilgang til enda større deler av offentlig marked på like vilkår.

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  Tyngden av BPA-bransjen har meldt seg inn i Virke, og stadig flere melder seg inn. Vi jobber blant annet med å heve innkjøpskompetansen, og vi jobber med standardkontrakter.

  Virke har vært svært delaktig i utarbeidelsen av Norsk Standardkontrakt for BPA. Denne kontraktstandarden, med benevnelsen NS 8435, regulerer de alminnelige kontraktsrettslige reglene mellom partene.

  Virke tok initiativ til, og fikk på plass, Landsoverenskomst for BPA i 2019. Vi samarbeider godt med Fagforbundet/LO for å utvikle en seriøs og velfungerende BPA-ordning.

  Virke har god kommunikasjon med Arbeidsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Det har blant annen resultert i dispensasjon for nødvendig fleksibel arbeidstid. 

  Langsiktig mål er å få flyttet finansiering og forvaltning av BPA fra kommunene til staten.

 • Callsenter

  Vi representerer de fleste aktørene innen callsenterbransjen. Seriøsitet og kvalitet er viktig i bransjen.

  Sammen med ANFO (ANFO Annonsørforeningen er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere) har vi i Virke en egen godkjenningsordning hvor flesteparten av våre medlemmer er godkjent. Den kan du lese mer om på godkjentcallsenter.no. I tillegg har vi utarbeidet en felles bransjenorm.

  I 2011 tok vi initiativ overfor Standard Norge for å få på plass en Norsk Standardkontrakt for Callcenter-bransjen. Kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forholdene mellom leverandør av callsenter-tjenester og oppdragsgivere.

  Bransjen har også hatt en utvikling mot høy tariffdekning. Vi følger jevnlig opp myndigheter og lovgiver for å sikre en velfungerende callsenter/kundeservicebransje. Inkludering og like konkurransevilkår/offentlig marked er prioriterte satsningsområder. Her har Virke satt i gang konkrete prosjekter for bransjen, med betydelige ressurser.

  Vi arrangerer jevnlige medlemsmøter,og nettverksmøter for godkjente callsentervirksomheter. Virke har også tilbud om andre møteplasser for medlemmene som sommermøte og utenlandstur.

 • Renhold

  Vi jobber kontinuerlig for å øke kvalitet og seriøsitet innen bransjen. Blant annet har vi vært svært delaktig i arbeidet med en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

  I tillegg har vi en egen godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Denne godkjenningsordningen krever noe mer enn den offentlige godkjenningsordningen, men krever selvfølgelig ikke tariffavtale da dette har med organisasjonsfrihet å gjøre og ikke er nødvendig for å være en lovlydig renholdsbedrift med god kvalitet. 

  Kontraktsmal for renholdsvirksomhet og underleverandør

 • Studentsamskipnader

  Studentsamskipnader

  Virke representerer en rekke studentsamskipnader.

  Vi samarbeider med medlemmene våre når det gjelder tariffutvikling og viktige næringspolitiske vilkår. Samtidig står hele Virke til rådighet i det daglige når det gjelder bistand, enten det gjelder det arbeidsrettslige feltet eller andre spørsmål. Senest aktivt arbeid med ny barnehagelov.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. AI i handelen – hva har vi lært på London Retail Week

  Virke har vært på studietur på London Retail Week sammen med medlemmer fra handel, teknologi og rådgivningsbransjen. Vi ønsker å dele innsikt og trender fra turen. Vi får med partnere og handelsdeltakere til dette webinaret med noen presentasjoner samt paneldebatt.

Hybrid nettverk for kundeserviceledere

Er du kundeserviceleder eller support ansvarlig og ønsker å knytte deg til et støttende og inspirerende nettverk av ledere som har fokus på kunder og kunderelasjoner? Da bør du bli med i vårt ledernettverk for kundeserviceledere.

Kontakt

Innenfor ditt bransjeområde arbeider:

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra forsikring til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.