Service

Virke organiserer medlemmer fra et bredt spekter av servicebransjer. Alt fra bemanningsbyråer, callsentre og studentsamskipnader til virksomheter innen renhold, servering, hjemmeservice og brukerstyrt personlig assistanse er blant medlemmene våre.

Noen av bransjene vi organiserer

 • Brukerstyrt personlig assistanse

  Brukerstyrt personlig assistanse

  Tyngden av BPA-bransjen har meldt seg inn i Virke, og stadig flere melder seg inn.

  Vi jobber blant annet med å heve innkjøpskompetansen, vi jobber med standardkontrakter. Virke har vært svært delaktig i utarbeidelsen av Norsk Standardkontrakt for BPA. Denne kontraktstandarden, med benevnelsen NS 8435, regulerer de alminnelige kontraktsrettslige reglene mellom partene.

  Virke har god kommunikasjon med Arbeidsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Det har blant annen resultert i dispensasjon for nødvendig fleksibel arbeidstid. 

 • Callsenter

  Callsenter

  Tyngden av callsenterbransjen er medlem i Virke, og stadig flere blir medlem. 

  Seriøsitet og kvalitet er viktig i callsenterbransjen. Sammen med ANFO (ANFO Annonsørforeningen er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere) har vi i Virke en egen godkjenningsordning hvor flesteparten av våre medlemmer er godkjent. Den kan du lese mer om på godkjentcallsenter.no. I tillegg har vi utarbeidet en felles bransjenorm.

  I 2011 tok vi initiativ overfor Standard Norge for å få på plass en Norsk Standardkontrakt for Callcenter-bransjen. Kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forholdene mellom leverandør av callsenter-tjenester og oppdragsgivere.

  Vi arrangerer jevnlige medlemsmøter,og nettverksmøter for godkjente callsentervirksomheter. Virke har også tilbud om andre møteplasser for medlemmene som sommermøte og utenlandstur.

 • Renhold

  Renhold

  Virke representerer virksomheter innen renhold.

  Vi jobber kontinuerlig for å øke kvalitet og seriøsitet innen for denne bransjen. Blant annet har vi vært svært delaktig i arbeidet med en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

  I tillegg har vi en egen godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Denne godkjenningsordningen krever noe mer enn den offentlige godkjenningsordningen, men krever selvfølgelig ikke tariffavtale da dette har med organisasjonsfrihet å gjøre og ikke er nødvendig for å være en lovlydig renholdsbedrift med god kvalitet. 

  Kontraktsmal for renholdsvirksomhet og underleverandør

 • Studentsamskipnader

  Studentsamskipnader

  Virke representerer 20 studentsamskipnader.

  Vi samarbeider med medlemmene våre når det gjelder tariffutvikling og viktige næringspolitiske vilkår. Samtidig står hele Virke til rådighet i det daglige når det gjelder bistand, enten det gjelder det arbeidsrettslige feltet eller andre spørsmål.

Bli medlem i Virke

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Dette skjer

Se alle arrangementer

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

Kontaktpersoner