Rettferdig konkurranse for private og ideelle

Handels- og tjenestenæringene er en viktig bidragsyter til verdiskaping og et godt tjenestetilbud i hele landet. Private virksomheter må i større grad slippe til i offentlige tjenestemarkeder. Lokale, regionale og nasjonale myndigheter må også legge bedre til rette for at ideelle og andre private aktører kan bidra innen velferdsproduksjon.

De tre sektoreneideell, privat og offentliger grunnleggende forskjellige og må behandles som tre ulike sektorer. Vi ønsker en balansert utvikling som henter det beste fra alle de tre sektorene, og politikken må tilrettelegge for at de tre sektorene kan eksistere sammen, men levere på sin egenart og sine styrker.

Offentlige virksomheter skal ikke ha kunstige konkurransefortrinn

 • Regjeringen må derfor rydde opp i tilfeller av ulovlig statsstøtte og unngå kryss-subsidiering av offentlig virksomhet som konkurrerer med privat næringsvirksomhet.
 • Offentlige anbudskonkurranser må utformes på en måte som gir innovasjon og som legger til rette for at små og mellomstore virksomheter får mulighet til å delta i konkurransen.
 • Offentlige anskaffelser bør i tillegg forbedres gjennom økt bestillerkompetanse, forenklede prosesser og god markedsdialog.   

Offentlig eide treningssentre og risiko for konkurransevridning

Kommuner som driver næringsvirksomhet, noe kommersielle treningssentre kan være et eksempel på, kan motta ulovlig offentlig støtte gjennom skattefritak og konkursimmunitet når de driver i konkurranse med private aktører.

Vi jobber for at slik virksomhet skal skje på like vilkår, og for å få endret regelverk og praksis slik at ulovlig statsstøtte ikke lenger skal forekomme slik vi har sett eksempler på.

Se: Offentlig eide treningssentre og risiko for konkurransevridning - Case: Drøbak Frogn Idrettsarena apporten Offentlig versjon.

Konkurranse mellom offentlige og private aktører innen kommersiell parkeringsvirksomhet

Rapport utarbeidet for Virke.

Se rapporten

Guide til deg som konkurrerer med det offentlige

Hvis du opplever konkurranse fra kommune eller andre i offentlig sektor er dette guiden for deg! 

Her får du introduksjon til regelverket og praktiske råd til hvordan du kan hjelpe deg selv i møte med konkurrenter som har det offentlige i ryggen: Hvilke røde flagg skal du se etter? Hva er tegn på en konkurransefordel eller -hindring? Hvordan ber du om innsyn? Og hvordan følger du opp hvis du mener at det offentlige påvirker konkurransen?

Se rapporten

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene