Avtale for Boligbyggelag Fagforbundet

Denne overenskomsten gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Avtale for Boligbyggelag, Virke - Fagforbundet 2018-2020.pdf

Avtale for Boligbyggelag, Virke - Fagforbundet 2016-2018.pdf

Avtale for Boligbyggelag, Virke - Fagforbundet 2014-2016.pdf

Avtale for Boligbyggelag, Virke - Fagforbundet 2012-2014.pdf