Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

Landsoverenskomsten omfatter virksomheter som går inn under Spesialisthelsetjenesteloven av 2. juli 1999 og andre virksomheter som er avtalt lagt inn. Denne Landsoverenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetssteder .                    

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

 

Les om Forsikret Tjenestepensjon Virke

 

Overenskomst:

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten, Virke - HUK 2018-2020

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten, Virke - HUK 2016-2018

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten, Virke - HUK 2014 - 2016

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten, Virke - HUK 2012 - 2014