Arendalsuka - Konsulentbruk i staten – Hvordan sikre gode leveranser?

Det er ingen planlagte datoer for dette kurset. Se vår kursoversikt for andre aktuelle kurs.

Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Om arrangementet

Offentlig sektors kjøp av varer og tjenester har blitt diskutert den senere tiden. Staten er i dag en ganske liten kjøper av kunnskapstjenester i Norge (cirka 8 prosent), men samtidig en svært viktig kjøper. Consulting Norge inviterer til webinar om hvordan konsulentbransjen og det offentlige sammen kan sikre bedre bruk av felleskapets ressurser og bidra til økt innovasjon og verdiskaping i samfunnet.

Medvirkende

  • Aleksander Holand Nordahl

Virkes arrangementer under Arendalsuka