Lederutvikling i praksis

3 kollegaer i samtale

Virkes Lederutviklingsprogram bidrar til at du blir tryggere og mer kompetent som leder. Du vil lykkes bedre og kan dermed lettere skape resultater for virksomheten. Hos oss får du kunnskapen, treningen og erfaringene du trenger i lederrollen.

Programmet

Programmet baserer seg på at det er mye å lære av andres beste praksis og erfaring som ledere.

Vi har derfor lagt inn dagsamlinger hvor nettopp dette er i fokus.
Her kan du også dele dine lederutfordringer, sparre med andre ledere, og få nye tanker og støtte i hvordan du kan håndtere egne utfordringer i lederhverdagen.
I tillegg er du med på å velge det faglige innholdet i disse samlingene, enten det er fordypelse i temaer vi allerede har berørt, eller andre temaer du ønsker kunnskap og/eller trening i.

Virkes lederutviklingsprogram består av 13 fagdager, som er delt i 5 to-dagers samlinger med overnatting og 3 dager hos Virke.

Les mer om programmet