Virke kurs gir økt kompetanse og konkurransekraft

Virkes kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for deltakerne.

Virke fokuserer spesielt på at du skal få et konkret utbytte av kursene som setter deg i stand til å bruke det praktisk i din hverdag.

Les mer
Lokaler hos Virke på Solli Plasss

Kursene holdes hos

Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Andre lokasjoner blir informert om på kurssiden.

Besøksregistrering

Ved ankomst registrerer du deg på vår selvbetjeningsskjerm

Påmeldingsregler

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Påmelding er bindende etter 14 dager før kursdato, og eventuell av-melding må skje skriftlig. Ved avmelding etter 14 dager før kursdato belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i virksomheten.

Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Virke tar forbehold om avlysning av kurs frem til 14 dager før kursstart. Vi kan ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle utgifter som f.eks reiseutgifter ved en avlysning.

Les mer
Kurslokaler hos Virke

Kursene gjennomføres i de fleste tilfeller som seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling.
Det gis utfyllende informasjon i det enkelte kurs dersom det er avvik fra denne kursformen.

Har du spørsmål om et kurs?

Kontakt oss på tlf: 22541700 eller e-post:

Undervisningsmateriell


Å delta på et kurs eller en konferanse er en intensiv læringsopplevelse. For at du skal få best mulig utbytte av din deltakelse blir det utdelt eller tilsendt undervisningsmateriell på de fleste av våre kurs.

Les mer

Funksjonshemmede

De fleste av våre kurssteder er tilrettelagt for funksjonshemmede.
Gi beskjed om eventuelle funksjonshemminger sammen med påmeldingen, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte.
Hvis kursstedet ikke har nødvendige fasiliteter kan kursavgiften refunderes.

Les mer

Informasjon om kommende kurs

Du vil motta gode tilbud gjennom vårt nyhetsbrev.

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar.