Forhandlingskurs – lokale forhandlinger, lønnspolitikk og tariffmatematikk

Kurset holdes 13., 21. og 28. september, du finner kursene her

Forhandlingskurs – lokale forhandlinger, lønnspolitikk og tariffmatematikk

Dette kurset er kun for Virkes medlemmer.

Overblikk over kurset

På kurset vil du få svar på alle relevante spørsmål om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med lokale forhandlinger, samt om systemet rundt lønnsdannelse og tariffavtaler.

Les mer

Læringsutbytte

Vi går gjennom følgende spørsmål:

 1. Hvilken rolle spiller lokal lønn i forhold til sentral lønnsdannelse i norsk arbeidsliv?
 2. Hvilket lønnssystem er virksomheten omfattet av – i Virkes sentrale tariffavtale, og lokalt?
 3. Hvordan skal sentrale tillegg forstås og effektueres for de ansatte?
 4. Hva er forskjellen på økonomisk ramme sentralt og lokalt?
 5. Tariffmatematikk – hvordan beregnes kostnaden av sentrale og lokale oppgjør i egen virksomhet? 
  1. Hvordan forholde seg til nøkkeltall på nasjonalt nivå og resultatene i «frontfaget» og sentrale forhandlinger
  2. Generelt tillegg
  3. Overheng
  4. Glidning
  5. Garantilønnsregulering
 6. Lønnspolitikk – hva og hvordan?
 7. Hvordan planlegges og gjennomføres lokale forhandlinger?
  1. God forhandlingsskikk og strategi – arbeidsgivers egne forberedelser.
  2. Om innsyn i lønnsopplysninger
  3. Statistikk og grunnlagsmateriale
  4. De fire kriteriene
  5. Hvordan forholder vi oss til lønnsutvikling for ulike grupper av ansatte i virksomheten
  6. Protokoll og informasjon om resultat
Les mer

Kursform

Kurset legges opp slik at innholdet er relevant for de tariffavtalene kursdeltakernes virksomheter er bundet av, og av resultatene i årets sentrale hovedtariffoppgjør.

Les mer

Målgruppe

Kurset er svært relevant for alle som bidrar / har ansvaret for lokale forhandlinger og/eller jobber med lønn, personal, arbeidsrett ved virksomheten

Les mer

Kursholdere

Kursholdere vil være forhandlingssjefene i Virkes egen tariffavdeling. Bård Westby, Bente Kraugerud og Trond Teisberg er ansvarlige for de sentrale forhandlingene i de aller fleste av våre tariffområder. Kurset kan dermed tilpasses bestemmelsene i de ulike tariffavtalene av ansvarlig forhandlingssjef og kursholder. Lønnsberegner Pål Nordby Helle bidrar både i forberedelsene og gjennomføring av kursene, slik at lønnsstatistikk og relevant informasjon om konjunkturer, bransjeforhold og samfunnsøkonomi kan presenteres oppdatert og på en forståelig måte.

Les mer

Følg med på Virkes kurstilbud