Forhandlingskurs – lokale forhandlinger, lønnspolitikk og tariffmatematikk

Kurset er svært relevant for alle som bidrar / har ansvaret for lokale forhandlinger og/eller jobber med lønn, personal, arbeidsrett ved virksomheten. Kurset er kun for Virkes medlemmer.

Forhandlingskurs – lokale forhandlinger, lønnspolitikk og tariffmatematikk

Resultater av årets sentrale forhandlinger

Er du interessert i resultatene av årets sentrale forhandlinger i det samordnede oppgjør mellom Virke og LO/YS?

Før forhandlingskurset informerer vi om hvilke endringer som er avtalt i tariffavtalene, om tilleggene som skal gis og om de nye lønnssatsene. Du må melde deg på dette i tillegg. Informasjonmøte er gratis.

26.04.2019 kl. 10.00 - 11.00

Les mer

Beskrivelse av forhandlingskurset

På kurset vil du få svar på alle relevante spørsmål om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med lokale forhandlinger, samt om systemet rundt lønnsdannelse og tariffavtaler.

 

Læringsutbytte

Vi går gjennom følgende spørsmål:

 1. Hvilken rolle spiller lokal lønn i forhold til sentral lønnsdannelse i norsk arbeidsliv?
 2. Hvilket lønnssystem er virksomheten omfattet av – i Virkes sentrale tariffavtale, og lokalt?
 3. Hvordan skal sentrale tillegg forstås og effektueres for de ansatte?
 4. Hva er forskjellen på økonomisk ramme sentralt og lokalt?
 5. Tariffmatematikk – hvordan beregnes kostnaden av sentrale og lokale oppgjør i egen virksomhet? 
  1. Hvordan forholde seg til nøkkeltall på nasjonalt nivå og resultatene i «frontfaget» og sentrale forhandlinger
  2. Generelt tillegg
  3. Overheng
  4. Glidning
  5. Garantilønnsregulering
 6. Lønnspolitikk – hva og hvordan?
 7. Hvordan planlegges og gjennomføres lokale forhandlinger?
  1. God forhandlingsskikk og strategi – arbeidsgivers egne forberedelser.
  2. Om innsyn i lønnsopplysninger
  3. Statistikk og grunnlagsmateriale
  4. De fire kriteriene
  5. Hvordan forholder vi oss til lønnsutvikling for ulike grupper av ansatte i virksomheten
  6. Protokoll og informasjon om resultat

 

Kursform

Kurset legges opp slik at innholdet er relevant for de tariffavtalene kursdeltakernes virksomheter er bundet av, og av resultatene i årets sentrale hovedtariffoppgjør.

 

Målgruppe

Kurset er svært relevant for alle som bidrar / har ansvaret for lokale forhandlinger og/eller jobber med lønn, personal, arbeidsrett ved virksomheten.

 

Kursholdere

Kursholdere vil være forhandlingssjefene i Virkes egen tariffavdeling. De er ansvarlige for de sentrale forhandlingene på alle våre tariffområder. Kurset kan dermed tilpasses bestemmelsene i de ulike tariffavtalene av ansvarlig forhandlingssjef og kursholder. Sjeføkonomen og lønnsberegner bidrar også i forberedelsene av kursene, slik at lønnsstatistikk og relevant informasjon om konjunkturer, bransjeforhold og samfunnsøkonomi kan presenteres oppdatert og på en forståelig måte.

Les mer