Kurs i styrearbeid

Er du styremedlem eller daglig leder? Kjenner du ansvaret som følger med et styreverv?

Vil du øke din kompetanse  i styrerommet? Kjenner du ditt ansvar og din rolle?

I følge aksjeloven plasseres det meste av ansvaret for en virksomhet på styret, og forsømmelse kan få personlige konsekvenser for styremedlemmer.

Det er derfor viktig for alle styrer å bygge opp nødvendig kunnskap om styrearbeid og styrets rolle for å kunne gjøre en god jobb.

                                                                                                              

Kommende kurs

Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

Kurset tar for seg den kronologiske rekkefølgen i styrearbeidet, ansvar og oppgaver for daglig leder og styret, styresammensetning, styrehonorar, styreansvar og styreforsikring.

Kursdato

Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Et styre skal fungere som en ressurs, det å ha riktig kompetanse, prioritere de riktige oppgavene er avgjørende for å lykkes. Programmet går over tre dager (11. 12. og 13. juni)

Kursdato

Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

Kurset tar for seg den kronologiske rekkefølgen i styrearbeidet, ansvar og oppgaver for daglig leder og styret, styresammensetning, styrehonorar, styreansvar og styreforsikring.

Kursdato

Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Et styre skal fungere som en ressurs, det å ha riktig kompetanse, prioritere de riktige oppgavene er avgjørende for å lykkes. Programmet går over tre dager (11. 12. og 13. juni)

Kursdato

Styrekurs for ideelle organisasjoner

Har styret kontroll på sitt ansvar, sine oppgaver og sine plikter? Dette og mye annet vil du få hjelp til i dette styrekurset for ideelle virksomheter.

Kursdato

Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

Kurset tar for seg den kronologiske rekkefølgen i styrearbeidet, ansvar og oppgaver for daglig leder og styret, styresammensetning, styrehonorar, styreansvar og styreforsikring.

Kursdato