Lær deg endringsledelse med spilldynamikk!

Det fleste endringsprosesser innebærer frustrasjon, motstand og redusert produktivitet. Om du lykkes handler om hvor bra de menneskelige dimensjonene håndteres. På dette kurset bruker du et ledersimuleringsverktøy og utdanningsspill for å teste ulike ledelsesstrategier og trener de ferdighetene du som leder trenger for å implementere endring.

Lær deg endringsledelse med spilldynamikk!

På dette populære kurset bruker vi spilldynamikk for å skape akselererende læring hvor du i trygge rammer eksperimenterer og prototyper ulike endringsstrategier og beslutninger. Målet er å skape oppslutning og håndtere motstand i ulike endringsfaser.
Du ser umiddelbar effekt av dine valg og handlinger som vil gi deg sterke aha-opplevelser.

Les mer

Læringsutbytte

Det fleste endringsprosesser innebærer frustrasjon, motstand og redusert produktivitet. Det er en naturlig del av alle endringsprosesser. Om du lykkes handler om hvor bra de menneskelige dimensjonene håndteres. Wallbreakers er et ledersimuleringsverktøy og utdanningsspill for å teste ulike ledelsesstrategier og trener de ferdighetene du som leder trenger for å implementere endring.

 • Du vil lære et rammeverk og språk for å jobbe med endring og motstand
 • Du får innsikt i hva som kjennetegner god endringsledelse
 • Læring om endringers ulike faser
 • Hva fremmer og hemmer endring
 • Du får forståelse for hvordan ulike mennesker responderer på endring
 • Du vil reflektere over din lederstil i endringsprosesser
 • Alt er forankret i kjente teorier fra John Kotter, Edgar Schein, Rick Maurer og Daniel Goleman
Les mer

Innhold

Simuleringen fokuserer på hvordan motivere ansatte til å ta del i en ønsket endring, og hvordan ulike endringsfaser krever ulik ledelse og tilnærming. Målet er å få med deg alle og snu motstand til forståelse, aksept og støtte. Spillet er bygget rundt en forretningscase hvor deltakerne jobber i grupper på 3-6 personer. Hver gruppe skal navigere et team med fiktive ansatte gjennom en endringsprosess i tre faser:

 • Oppstartsfasen, hvordan få en suksessfull start hvor alle forstår og tar del i ønsket endring
 • Implementeringsfasen, hvordan opprettholde momentet og fremdrift
 • Forankringsfasen, hvordan få endringen til å vare

De må bestemme endringsintensitet, prioritering av ressurser og håndtere ulike personlighetstyper og individuelle behov underveis. Spillet endrer seg avhengig av hvilke handlinger du gjør og gruppen må diskutere ulike scenarioer.

Les mer

Målgruppe

Kurset passer for alle ledere, prosjektledere og andre som jobbe med større endringsprosesser.

Les mer

Kursholder

Kursholder

Kurset ledes av Agnethe Ellingsen, som har lang ledererfaring og omfattende kompetanse inne leder- og organisasjonsutvikling. Hun er forfatter av suksessboken «100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngår fallgruver». Hun har jobbet på tvers av bransjer og er en etterspurt kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH i digital ledelse og har undervisningserfaring på høyskolenivå.

Kursform

Kurset er tilrettelagt for en aktiv læringsform med spilldynamikk, refleksjon og diskusjoner i grupper. Spillet skaper engasjement og latter som gir rask og god læring.

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer

Andre relevante kurs