Bli en bedre leder - Lederutvikling - Kurs

Utnytter du ditt lederpotensiale? Virke tilbyr et praktisk, erfaringsbasert og løsningsorientert program for deg som ønsker å utfordres til å utvikle deg og virksomheten din videre.

Bli en bedre leder - Lederutvikling - Kurs

Sted: Åsvegen 775, Maura
Tid: 10.00 - 15.30
Pris:

39500,- for medlemmer av Virke

49500,- uten medlemskap

Dato: 15.09.2020

Meld meg på

Læringsutbytte

Du vil bli mer bevisst lederrollen, de ulike sidene av den, og hvordan du kan bruke deg selv på en god måte for å utvikle deg og virksomheten din.

I tillegg vil vi fokusere på hvordan du kan synliggjøre virksomheten i konkurranse med andre.

Enhver virksomhet, situasjon og relasjon krever noe helt spesielt av deg. Du vil derfor få konkrete verktøy som du kan skreddersy slik at de enkelt tilpasses virksomheten. Du vil få trening i å utvikle dine medarbeidere og ta de vanskelige samtalene der det er nødvendig.

Vår arbeidsform er formidling av forskningsbasert kunnskap, samtidig som vi i stor grad vektlegger refleksjon, dialog og trening i ulike lederferdigheter. Mellom samlingene utfordrer vi deg slik at ikke bare du, men også virksomheten vil få nytte av programmet.

Les mer

Målgruppe

Både nye og erfarne ledere på alle nivåer i ideelle og kommersielle virksomheter

Les mer

Vil du høre mer om Virkes lederutvikling?

Program

Samlingene

Programmet går over 8 dager fordelt på 4 samlinger:

Dag 1 kl.10.00-17.00

Dag 2 kl 9.00-15.30

Første samling - Slik blir du en bedre leder

 • Er du bevisst og trygg på egen lederrolle? Vi vil gi deg konkrete utviklingsverktøy.
 • Virkes lederutviklingsprogram bidrar til at du blir tryggere og mer kompetent som leder. Du vil lykkes bedre og kan dermed lettere skape resultater for virksomheten.
 • Alle har sterke sider i lederrollen og samtidig et utviklingspotensiale. Vi hjelper deg å bli klar over hvor mulighetene og begrensningene ligger.
 • Lederstil er et begrep med et mangfoldig innhold. Du skal finne din stil og tilpasse den til skiftende utfordringer i virksomheten. Lederrollen gir deg mange utfordringer. Du skal lede, administrere, inspirere og iblant sette grenser for krevende medarbeidere.
 • God ledelse er viktig for medarbeidernes engasjement og trivsel, og forskning viser at dette kan påvirke resultatene i virksomheten. Her har de fleste noe å hente.

Andre samling - Slik utvikler du en styrket virksomhet

 • For å oppnå gode resultater må du klare å koble virksomhetens overordnede strategi til den enkelte medarbeiders daglige leveranse. Hvordan kan du gi medarbeidersamtalen et strategisk fokus?
 • Det må være klare roller og forventninger til ansvarsfordelingen mellom deg og styret både innad i virksomheten og utad overfor samarbeidsparter og offentlige myndigheter.
 • Alle organisasjoner utvikler seg kontinuerlig, og du må kjenne igjen hvilken fase din virksomhet er i.
 • Endringsledelse er en del av din hverdag som leder. Du må ha fokus på faktorer som påvirker virksomheten din, og navigere i et skiftende politisk landskap.
 • Hva er viktigst for deg å fokusere på for at virksomheten skal utvikle seg positivt? Har du tilstrekkelig nøkkelkompetanse som f.eks. politisk teft, økonomiforståelse og endringskompetanse?

Tredje samling - Deg selv og dine medarbeidere

 • Du må forholde deg til lover, forskrifter og avtaler som regulerer ditt forhold til dine medarbeidere. Vi gir deg oversikten og hjelper deg å finne fram.
 • Dine medarbeidere vil også stille krav og ha forventninger til deg. Noen må du sette grenser for. Vi utfordrer og trygger deg slik at du kan ta vare på og utvikle potensialet hos dine medarbeidere.
 • Medarbeiderne har ulikt behov for oppfølging og tilrettelegging. Hvordan kan du møte alle ut fra deres forutsetninger og sikre at de bidrar til virksomhetens mål?
 • Vi gir deg verktøy som letter de utfordrende samtalene, og trener deg i medarbeidersamtaler og konflikthåndtering.

Fjerde samling - Du og din lederstil, dine prioriteringer og valg

 • Selvledelse er krevende. Fra oppgavekaos til jobbstruktur. Fra turbulens til vind i seilene. I hvilken grad har du mulighet til å velge selv hva du skal gjøre?
 • Hvilke strategier pleier du å bruke når du skal velge? Vi gir deg verktøy til å håndtere dilemmaer i lederhverdagen.
 • Hva har du lært, og hvordan er det implementert i virksomheten? Hva med lederstilen, er du blitt modigere, er du blitt en bedre samarbeidspartner?
 • Hvor var du som leder da du begynte programmet? Hvor er du nå? Hva la du merke til på veien? Hvor går veien videre?

Tider

15.-16. september 2020
18.-19. november 2020
27.-28. januar 2021
23.-24. mars 2021

Sted

Programmet er lokalisert på Kringler gjestegård, et kvarters kjøring fra Gardermoen. Dette for at det skal være enkelt for deltakere fra hele landet å delta.

Prisen inkluderer

Kursmateriell, bevertning og overnatting

Les mer

Programledere

Anne-Grete Skofterød. Seniorrådgiver i Virke

Anne-Grete Skofterød har utdanning innen pedagogikk, psykologi og filologiske fag og har lang erfaring som konsulent, nettverksleder og kurslederkompetanse, og jobber særlig med konsulentbistand innen samarbeidsproblematikk, organisasjonsutvikling og konflikthåndtering.
I tillegg er hun nettverksleder og har kurs blant annet innen løsningsfokusert tilnærming, vanskelige samtaler, konflikthåndtering og HMS.

Ann Iren Reierskog. Daglig leder, Veiledningshuset

Ann Iren Reierskog har god og lang erfaring med undervisning og kurs, terapi og veiledning psykisk helse, lederveiledning og coaching individuelt og gruppe. Hun er
veileder og coach i gründerprogram, rådgiver innen
relasjonsledelse og prosjektledelse. Hun har også rfaring med endring, omstilling og nedbemanning i privat og offentlig sektor.

Les mer

Andre relevante kurs