Er prestasjonslønn skattepliktig?

Svar:

Bonus er skattepliktig som ordinær lønn.

Emneord

  1. Lønn
  2. Skatt og avgift