Hva koster det å bli medlem?

Medlemskontingent for et standard medlemskap er 2,15 promille av arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift), minimum 6 900 kr. Samlet kontingent skal utgjøre minimum 1 promille av lønnssum. Dersom du er en del av et konsern, en kjede eller andre bransjeforeninger listet opp under, kan du ikke bruke denne kalkulatoren. Se under for mer informasjon.

Finn din pris:

Vi henter informasjonen fra Brønnøysundregistrene og regner ut hva et medlemsskap vil koste.

Medlemspriser, fastpristillegg og foreningsmedlemskap

  • Beregnet medlemskontigent

  • Fastpristillegg

  • Foreningsmedlemskap

Andre medlemspriser

  • Medlemspriser Produsentforeningen

  • Medlemspriser for Trening

  • Medlemspriser for Reiseliv

  • Medlemspriser for gravsteinsleverandører

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Har du spørsmål? Trond hjelper deg.