Håndbok for nettverksleder

Nettverkshåndboka er et levende dokument som skal hjelpe deg som nettverksleder å danne, fasilitere og utvikle ditt nettverk. Det er utarbeidet i samarbeid med nettverksledere, og inneholder informasjon, verktøy og metoder som er relevante i arbeidet med nettverk.