Kapittel 1 – Rollen som nettverksleder

Del 1- Forarbeid

Hensikten med nettverksmøtet er å gi deltakerne anledning til:

 • Å lære relevante metoder, prosesser og verktøy.
 • Å bli utfordret på holdninger, verdier og grenser.
 • Å få nye opplevelser som gir inspirasjon og innsikt, basert på erfarings- og kunnskapsdeling.
 • Å lære av hverandre og skape relasjoner.

Som nettverksleder er det din oppgave å tilrettelegge for:

 • Erfaringsutveksling og faglig utvikling.
 • Samhandling og gjensidig forpliktelse.
 • Entusiasme og engasjement.
 • At deltakerne blir oppfordret til å bidra med faglige ønsker og innspill.
 • At deltakerne får brukt hverandre til sparring og idémyldring.

Nettverkslederens 5 bud:

 1. Ta eierskap til rollen som nettverksleder og ta styringen i nettverket ditt.
 2. Vær i forkant og forbered deg til møtene.
 3. Vis lojalitet til nettverket, still spørsmål og lytt til nettverksdeltakerne.
 4. Oppdater løpende din kompetanse.
 5. Vær deg selv.

Nyttig kompetanse for deg som nettverksleder

 • Å kunne skape relasjoner.
 • Å kunne formidle og dele kunnskap og erfaringer.
 • Å ha kjennskap til ulike prosesser som foregår i forbindelse med. nettverk og nettverksmøter.
 • Å ha kjennskap til tidsaktuelle ledelsesteorier.
 • Å drifte nettverket på en hensiktsmessig måte – slik som idégenerering, planlegging og gjennomføring av møter, skaffe gode innleggsholdere, skrive referater og verve nye deltakere.