Kapittel 5 – Evaluering av nettverksmøtet og referat

Del 3 – Etterarbeid

Evaluering av nettverksmøtene kan være en lærerik aktivitet som gir verdifull informasjon om deltakernes opplevelse av møtet. Samtidig som tilbakemeldingene gir anledning til forbedring gir det også deltakerne mulighet til refleksjon over innhold og form på møtet.

Tips og retningslinjer for evaluering av nettverksmøtene

 • Det kan være fordelaktig å sette av tid til evaluering mot slutten av hvert nettverksmøte. De siste 15 minuttene av møtet kan for eksempel settes av til oppsummering, diskusjon og tilbakemeldinger
 • Hva syntes nettverksdeltakerne om møtet? Var det nyttig? Hva kan gjøres annerledes? Innspill til neste gang? Hva ønskes det mer av og hva ønskes det mindre av?
 • Tenk at evalueringen bør ses opp mot hensikten og målet med det aktuelle møtet, slik at evalueringen blir aktuell der og da.
 • Driv gjerne med kontinuerlig evaluering av alle nettverksmøtene.
 • Informasjon som kommer ut av evalueringsprosessen kan skrives ned og inkluderes i møtereferatet som sendes ut til nettverksdeltakerne.

Møtereferat

 • Møtereferatet skal fylles ut av nettverksleder i etterkant av et møte og sendes ut til deltakere og nettverkskoordinator.
 • På et generelt plan bør malen inneholde:
 1. Hvem som var til stede.
 2. Tema for møtet.
 3. Tema for neste møte.
 4. Kommende møtedatoer.
 • Det kan også være hensiktsmessig å inkludere en oppsummering av ”viktige” deler av møtet.
 • Det er valgfritt om presentasjon fra innleder og referat leveres samlet eller separat.
 • Møtereferatet skal sendes ut 5-7 arbeidsdager i etterkant av møtet.