Kapittel 4 – Metoder

Få deltakerne til å bli kjent

 • Sett av god tid til å introdusere deltakerne ved første møte.
 • La alle føle at de får en plass i gruppen ved å dele informasjon om seg selv og sine interesseområder.
 • Bruk gjerne hjelpemidler/øvelser for å bygge relasjoner, skape energi, skape en avslappet atmosfære og få alle i aktivitet. 

Hvordan få nettverksdeltakere til å møte opp?

 • Deltakerne må bli kjent og skape gode relasjoner.
 • Dersom deltakerne føler et slags eierskap til nettverket, kan det påvirke deres opplevelse av forpliktelse til å møte opp.
 • Ikke gi for mye ekstraarbeid til neste møte, som for eksempel hjemmelekser. Møtet skal være lavterskel, men spennende. Dersom svært få møter opp, hva gjør du? Vri det om til noe positivt og fokuser på de som er der,  og ikke på de som ikke har møtt.
 • Ledere blir ofte tatt av en travel hverdag. Dette er påvirkningskrefter utenfor din kontroll.

Om nettverket begynner å stagnere.Hvordan få nettverket videre?

 • Bruk og spør andre nettverksledere (som kanskje har vært i liknende situasjoner).
 • Bruk nettverket ditt. Spør dem, ta det opp i møtet eller på tomannshånd om du merker noe. Hvis det blir stille, vær åpen og spør hvorfor.
 • Scenariotenkning: To år frem i tid vinner vi en pris for å være det beste nettverket. Hvordan ser det ut her da? Hva gjorde at vi vant?
 • Deltakerne må kjenne at de har eierskap til nettverket, og føle mestring og mening i det de gjør. De må se at nettverket har en hensikt. En løsning kan være å spørre hver enkelt deltaker om hva som har mening for dem og hva som oppleves viktig i nettverket. Dette kan gjøres på tomannshånd eller i plenum.
 • Det kan tenkes at nettverket skal avvikles. Det er en naturlig del av en gruppeprosess og ikke nødvendig vis et nederlag.

 Tause deltakere

 • Det kan være stor variasjon mellom store og små nettverk. Er gruppen stor kan det være vanskelig å få med alle. Det er naturlig.
 • Henvend deg gjerne til de som er stille når du stiller spørsmål. Spør hva de tenker.
 • Når det er gruppeoppgaver er det viktig å påpeke at alle skal dele sine meninger i diskusjonen.

Deltakere som tar mye plass

 • Gi personen anledning til å få oppmerksomhet, slik at de kan ”skinne”. Dette kan minske behovet for å ”vise seg frem” ofte.
 • La personen oppleve å få ”viktige oppgaver”.

Ytterligere verktøy og metoder

Forming, norming, storming, performing and adjouring.

Å forme en gruppe/nettverk kan ta tid. Nettverksdeltakerne skal gå fra å være fremmede til å bli en forent gruppe med felles mål og oppgaver. Bruce Tuckerman har utarbeidet en modell som redegjør for en gruppes utvikling (på et generelt plan). Modellen deler utviklingen inn i fem faser, hvor gruppen skal komme seg gjennom hver fase.

Ved å ha kjennskap til disse kan du som nettverksleder veilede og gi gruppen råd gjennom de ulike fasene, på en konstruktiv og effektiv måte. 

Øvelser for å bli kjent

Det kan være fordelaktig å bruke øvelser for å få gruppen i gang, la de bli kjent, og skape både aktivitet og trygghet mellom deltakerne.