Kapittel 2 – Oppstart av nettverk og nettverksmøtene

Del 2 – Gjennomføring og dialog

Vi mener det er hensiktsmessig at dere har fleksibilitet til å fasilitere nettverket slik dere vurderer best. Retningslinjene i denne håndboka er utarbeidet på grunnlag av tilbakemeldinger fra andre nettverksledere, og som nettverksleder står du fritt til å bruke de i den grad du selv ønsker.

Første samling/oppstartsmøte

 • Få alle nettverksdeltakerne på banen så raskt som mulig, slik at de får mulighet til å skape relasjoner. Planlegg for eksempel en sosial aktivitet.
 • Bygg verdier og spilleregler. Kartlegg hvilke forventninger deltakerne har til deg og hverandre, og formuler de gjerne som setninger eller punkter.
 • Diskuter hensikten med nettverket: Hvorfor er vi her? Hva betyr noe for oss? Hva ønsker vi å oppnå?
 • Planlegg datoer og temaer for videre møter allerede på oppstartsmøtet, slik at det blir tydelig hva som skal gjennomgås videre.
 • Hvordan møtene brukes vil avhenge av nettverkets behov, og det finnes ingen fasit på dette.

Forventninger til nettverksdeltakerne

 • Forklar verdien av å delta på nettverksmøtene, og oppfordre til så høyt oppmøte som mulig.
 • Oppfordre til aktiv deltakelse på nettverksmøtene.
 • Det er nettverksdeltakernes oppgave å melde inn ønsker om tema, metodikk og form på nettverksmøtet. Om deltakerne er tydelige på hva de ønsker, blir møtene interessante og varierte.
 • Start en refleksjonsprosess hos deltakerne om hva de trenger av nettverket og hva de selv kan bidra med.

Utforming og gjennomføring av nettverksmøtet

 • Vær i forkant og planlegg godt. Å lage en agenda for nettverksmøtet kan skape trygghet både for nettverksleder og deltakere.
 • En presentasjon av tema, program og målsettinger for dagen, kan være hensiktsmessig i starten av møtet. Er deltakerne enig i innhold og rekkefølge? Er det noe annet de ønsker å ta opp? Ta en runde rundt bordet.
 • Ikke vær redd for å eksperimentere med ulike metoder og prosesser. - Gi deltakerne tid til ro og refleksjon – deltakerne har kanskje ikke tid til dette senere.
 • Om det oppstår utfordringer og uforutsette problemer, vær proaktiv og ta det opp med nettverket. Om det ikke lar seg løse, kan nettverkskoordinator kontaktes.
 • Å bruke fagpersoner, både internt og eksternt, kan være hensiktsmessig for å belyse enkelte tema. Mer om dette i Kapittel 3.
 • I gjennomgangen av et tema, bør temaet være tilspisset og tilpasset mot deltakernes behov, slik at så mange som mulig oppfatter innholdet som relevant.
 • Ha fokus på hvorfor nettverket er der og hva hensikten med nettverket er. Observer hva som utløser engasjement hos deltakerne.
 • Pass på at alle deltakerne er aktive og får mulighet til å bidra.  
 • Det kan være hensiktsmessig med en evalueringsrunde ved slutten av nettverksmøtet. Gi gjerne en påminnelse om hva som er tema for neste gang.

Lunsj til lunsj-møter (for de det gjelder)

 • Sosiale aktiviteter i nettverket kan virke teambyggende, og lunsj til lunsj-møter kan benyttes for å styrke relasjoner mellom nettverksdeltakerne.
 • Lunsj til lunsj-møter gir nettverket mulighet til å gå i dybden på et ønsket tema.
 • Samlingen vil vare i 24 timer og kan starte opp når man selv ønsker. Møtet kan vare fra lunsj til lunsj eller fra frokost til frokost, for eksempel. - Budsjettet er 3500kr per person.
 • Avstand bør ikke overgå én times omkrets til der nettverket holder til.
 • Sted er valgfritt, men det kan være hensiktsmessig å finne et sted med en god aktivitetsmeny.
 • Føringer for alkoholinntak er ett glass per rett. - Møtene foregår typisk én til to ganger per syklus.
 • Ikke alle nettverk har lunsj til lunsj-møter.