Kapittel 3 – Hvordan jobbe med ulike temaer og ressurspersoner?

Innledere – eksterne forelesere og ressurspersoner

  • Bruk av innledere er en flott måte å lære om ønskede temaer og metodikk i nettverket.
  • Det er valgfritt hvor man henter innleder fra, men i utgangspunktet skal ikke innleder opptre som en ”salgsperson” i nettverksmøtene.
  • Det finnes flere fagpersoner i Virke som kan brukes som innledere. Andre nettverksledere kan brukes som innledere.
  • Det er mulig å bruke kompetansen som finnes innad i nettverket. Nettverksdeltakerne kan ha foredrag om temaer innenfor deres kompetanseområde.

Mulige temaer i nettverksmøtene

  • Tematikk og metode bestemmes av nettverksdeltakerne. Etter at innleder har hatt presentasjon bør deltakerne få mulighet til å diskutere og reflektere over temaet.
  • Om nettverket har vanskeligheter for å finne tema er det mulig å komme med forslag for å få i gang tankeprosessen.