• : Nytt gjennomslag for særavgiftsreduksjon

  Avgiften på alkoholfrie drikkevarer fjernes i revidert nasjonalbudsjett, med virkning fra 1. juli. Frp har fått gjennomslag for dette i en avtale med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett, i tråd med krav og innspill fra Virke.

  Mineralvann er blant de aller viktigste lokkevarene, og har stor betydning for grensehandelen. Når grensene åpnes igjen, vil både sjokolade- og sukkeravgiften, som ble fjernet fra 1. januar 2021, og avgiften på alkoholfrie drikkevarer, være borte. Det vil innebære at handelsnæringen kan beholde mer omsetning og arbeidsplasser i Norge.

  Fjerning av avgiften på alkoholfrie drikkevarer har stor betydning for drikkevareprodusenter og dagligvare, men også for omsetning og arbeidsplasser i kiosker, bensinstasjoner og faghandelen. Dette kommer av at klassiske lokkevarer som godteri og brus drar oss over grensen. En fersk grensehandelsanalyse fra Folkehelseinstituttet peker på at vi hamstrer mer av de særavgiftsbelagte varene ved grensehandel enn ved normal handel. Lokkevareeffekten virker slik at når vi først er på tur for å handle de særavgiftsbelagte varene, plukker vi med oss klær, sko, sportsutstyr, apotekvarer, mat og en rekke andre varegrupper.

  Fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer gir en avgiftslettelse på til sammen 1,1 mrd kroner på helårsbasis, 550 millioner i 2021 ettersom endringen trer ikraft 1. juli.

  Stortinget vedtar revidert nasjonalbudsjett og fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer 18. juni.

 • : Norsk økonomi trenger treffsikre grensehandels-tiltak

  Ferske tall fra SSB viser at vi brukte 88 prosent, eller 14 milliarder kroner, mindre på grensehandel i 2020, enn i 2019. På samme tid opplevde norsk varehandel enorm vekst. Vi mener oppturen i varehandelen var viktig for norsk økonomi i et år preget av stigende arbeidsledighet, og at vi nå trenger mer kunnskap for å gjøre treffsikre grep for å oppnå varig lav grensehandel. 

  Mer om dette finner du her