Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019

Publisert:

Virke ber regjeringen redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2019.

Norske pengesedler og mynter

2,5 mrd utgjør snaut en tredjedel av formuesskatten på arbeidende kapital, som bør fjernes helt i løpet av denne stortingsperioden (2017-2021). Det vil bidra til at flere vil investere i verdiskaping og arbeidsplasser, at kapital i større grad flyttes fra bolig til næringsliv og at flere bedrifter beholder norsk eierskap.

Les hele budsjettinnspillet fra Virke