Arbeidsmiljø og arbeidstid

Det store flertallet av norske arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø og samarbeider godt med sine arbeidsgivere.

Regelverk og rammebetingelser må være tilpasset et mangfold av virksomheter og bransjer, og fremme gode lokale prosesser og løsninger. Et forenklet og noe mer fleksibelt regelverk vil sørge for at arbeidskraft og kompetanse blir brukt på en bedre måte. Tilsyn og kontroll må målrettes mot den useriøse delen av arbeidslivet, og bør utelukkende utføres av offentlige organer. I tillegg til målrettede tilsyn bør tilsynsorganene bruke mer ressurser på å veilede bedriftene i godt arbeidsmiljøarbeid.

Nyheter

Laster flere sider...