Tiltak mot ufrivillig deltid

Deltidsstillinger er nødvendige fordi ansatte kan ha krav på deltidsstilling, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ansatte kan også ha et ønske om å arbeide deltid, for eksempel som en deltidsjobb ved siden av studier.

For virksomhetene er deltidsstillinger viktige, for eksempel for å fylle arbeidskraftbehov uten at man må ansette flere enn det reelt sett er behov for i virksomheten. Alle undersøkelser viser at det store flertallet (ca. 90 %) arbeider frivillig deltid.

Utfordringen er å finne gode tiltak for å redusere antallet som arbeider ufrivillig deltid. Som et ledd i dette gjennomfører Virke og Handel og Kontor (HK) samarbeidsprosjektet ”Ufrivillig deltid i varehandelen”. Prosjektet skal gi kunnskap om omfanget av og årsakene til ufrivillig deltid og undersysselsetting innen varehandel. Kunnskapen skal danne grunnlag for konkrete tiltak som skal gjennomføres av partene for å redusere ufrivillig deltid innen bransjen.