Landsoverenskomst for Museer og andre Kulturinstitusjoner

Virksomheter som kan omfattes av landsoverenskomsten er museer, kunstnersentra og andre kulturinstitusjoner som partene mener naturlig kan høre inn under landsoverenskomsten. Denne landsoverenskomsten gjelder alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i den enkelte bestemmelse.

Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter tariffavtalen som heltidsansatte dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse. Deltidstilsatte med flere stillings-forhold innen Virke har samlet sett likevel ikke bedre rettigheter etter landsoverenskomsten enn tilsatte i hel stilling. Lærlinger omfattes av overenskomsten og av sentrale og lokale særavtaler med mindre noe annet er bestemt.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

 

Les om Forsikret Tjenestepensjon Virke

 

Rapport fra partssammensatt utvalg vedrørende Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 29. august 2018


Overenskomst:

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke-HUK 2018-2020

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke-HUK 2016-2018

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke - HUK 2014-2016

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke - HUK 2012-2014