Mann jobber på pc

Håndbøker

Veiledning Personalhåndbok                                                           

Her finner du et forslag til mal for personalhåndbok. Malen er generell og fungerer som et utgangspunkt når virksomheten skal skreddersy og tilpasse sin egen personalhåndbok. Det er ingen fasit for hvordan en personalhåndbok ser ut eller hva den skal inneholde. Det viktigste er at det er en grei og oversiktlig "håndbok" der alle de ansatte kan finne og sette seg inn i virksomhetens interne regler og praksis.

Arbeidslivshåndbok                                                                   

Virkes Håndbok i arbeidslivsspørsmål skal være et effektivt hjelpemiddel rundt juridiske problemstillinger innen personalområdet.

Lederhåndbok                                                                                 

Denne håndboken skal være til hjelp i arbeidshverdagen for ledere og bidra til enhetlig praksis og etablering av policies på områder som har med personalledelse å gjøre.

Prestasjonslønn                                                                         

Denne håndboken er ment som et praktisk hjelpemiddel for deg som tenker på å innføre prestasjonslønn for dine ansatte.