Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?

Svar:

Lønnsoverheng:

Lønnstillegg har virkning i 12 mnd. Når lønnstillegg gis i april i 2016 har det virkning også i januar, februar, mars i 2017. Overheng i 2017 blir da 3/12 av et tarifftillegg i 2016. Overhenget kommer til fradrag, penger som allerede er brukt opp. Tarifftillegg gitt sent på året koster lite samme år men gir høyt lønnsoverheng. Forskjell i lønn gjennom året og lønn i desember (som ganges opp med 12 mnd)

Lønnsglidning:

Lønnsvekst som ikke skyldes sentralt avtalte tarifftillegg (og lokale potter fastsatt av sentrale parter).

Lønnsglidning er vanligvis ansiennitetsopprykk, endret lønn ved avgang og tilgang, lokale forhandlinger, forhandlinger på særskilt grunnlag

Utdypende informasjon:

Regneeksempel - lønnsoverheng

Lønn januar - mars 30 000,- Totalt 90 000,-
Lønn april - desember 31 000,- Totalt 279 000,-
Samlet årslønn   369 000

For å beregne overheng ganger man desemberlønnen med 12 måneder ( 31 000*12 = 372 000). Differansen mellom samlet årslønn og lønn 31.12 blir da 372 000 - 369 000 = 3000. Altså 3000,- i lønnsoverheng.

Emneord

  1. Lønn
  2. Tariff