Det grønne skiftet går for sakte

Publisert:

Veikartet for grønn handel 2050 Virke lagde sammen med LO, NorgesGruppen, IKEA, HM, Coop og ST1 i 2016 var et av 16 veikart fra ulike sektorer som ble laget som innspill til Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Målet med denne strategien er å oppnå økt verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som vi kutter klimautslipp.

Forrige uke inviterte Regjeringen til Næringslivets klimakonferanse for å følge opp dette arbeidet, og for å ta pulsen på hvordan det faktisk går med det grønne skiftet i Norge. EY la fram foreløpige resultater fra en stor undersøkelse blant de 16 sektorene, og hovedkonklusjonen er at det ikke går fort nok. Det er enkeltaktører som går foran, og gode initiativ her og der, men den storstilte omstillingen som faktisk trengs lar vente på seg. Norge må kutte klimautslipp med 40% innen 2030 og være et lavutslippssamfunn i 2050, men utslippene fortsetter å øke.

Økende klimarisiko

EY pekte på manglende kunnskap og strategier for å håndtere økende klimarisiko i verdikjeder. Mer helhetlige, ambisiøse og slagkraftige strategier i enkeltbedrifter, samtidig som det trengs mer samarbeid i og mellom bransjer ble pekt på som løsninger fremover. Samtidig etterlyser alle sektorene mer hjelp og støtte fra myndighetene for å gjøre omstillingen lønnsom.

Handelens konkurransekraft fremover

Handelsnæringen ble tillagt «noe aktivitet» på en skala fra liten til svært høy grad av aktivitet i grønn omstilling. Det ble trukket fram at det for lite fokus på hvordan produkter produseres og hvordan de kastes. En sirkulær økonomi, der vi holder ressurser i kretsløp, og utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller uten avfall, vil være retningen handelsnæringen må bevege seg mot. Det vil bidra både til å skape en reell grønn omstilling og sikre handelens konkurransekraft fremover.

Virke håper flere vil ta frem igjen Veikartet for grønn handel og titte på mulige tiltak for akkurat din bedrift for å håndtere stadig økende miljø og klimautfordringer, flere reguleringer og bevisste forbrukere.