Meld skade

Reiseforsikring

Reiseforsikring

Meld skade - trykk her...

Du kan også melde skaden ved å sende epost til  eller ring +47 22 00 20 80.

Ved skader eller sykdom i utlandet kan SOS International kontaktes på TLF +45 38 48 92 50

Les mer

Helseforsikring

Helseforsikring

Meld skade til  eller ring +47 21 02 54 52

Les mer

Ansvar Pakkereiser

Reise

Meld skade til eller ring +47 40 00 20 21 

Skademeldingsskjema:

Les mer

Andre forsikringer

Andre forsikringer

Meld skade - trykk her...

Les mer