Skal du ansette?

Ansettelse av nye medarbeidere kan være en av de mest kritiske beslutningene du tar som arbeidsgiver. Her finner du nyttige tips og råd om hva du bør ha i bakhodet når du ansetter.

3 tips for å ansette sommervikar

Podcast:

Ansettelse

Virkes erfarne arbeidsrettsrådgivere gjennomgår det viktigste du som arbeidsgiver trenger å vite om ansettelsesprosessen. Hva bør du ha tenkt gjennom før du lyser ut stillingen? Hva er stegene i en god rekrutteringsprosess? Hva kan være vanlige fallgruver arbeidsgivere går i?

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Vil du prøve Arbeidsgiverguiden?

Med Arbeidsgiverguiden kan du effektivt navigere i komplekse arbeidsrettsspørsmål uten å være avhengig av juridiske eksperter eller konsulenter.

Du får umiddelbar tilgang etter registrering.

Registrer deg

Du har nå gratis tilgang i 14 dager!

Du får innloggingsinformasjon i en e-post. Det kan ta noen minutter før den dukker opp.

Dette må du vite om skillet mellom oppdragstaker og arbeidstaker

 • Er du som arbeidsgiver bevisst hvilken avtaleform du bruker?

  Det har kommet en ny dom, den såkalte Stendi Aleris-dommen som klargjør skillet mellom oppdragstaker og arbeidstaker. Dommen slår fast at det ikke har noen betydning hvilken avtaleform partene selv har bestemt.

  Det betyr at selv om oppdragstakeren selv ønsket å være oppdragstaker, så betyr ikke det noe for domstolens vurdering.

  Tar du som arbeidsgiver feil her, kan det koste deg dyrt.

  Dersom en oppdragstaker går til sak mot arbeidsgiver, vil domstolen vurdere om det skulle vært et arbeidstakerforhold. I Aleris-dommen skjedde nettopp dette. 24 oppdragstakere ble omdefinert til arbeidstakere. Helseforetaket Aleris (nå Stendi) ble dømt til å betale cirka 24 millioner kroner i krav på overtid, ferie, feriepenger, erstatning og oppreisning, pluss cirka 17 millioner i sakskostnader. I tillegg vil det kunne komme krav på manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift.

 • Når vil du kunne være oppdragstaker?

  1. du ikke er underlagt personlig arbeidsplikt
  2. du ikke ikke er underlagt rettslig plikt om å la deg styre eller kontrollere under utførelsen av arbeidet.

  Hvis du både er underlagt personlig arbeidsplikt, og er underlagt styringsrett, så vil domstolen komme til at det foreligger et ansettelsesforhold, med de rettigheter som følger av det.

  Det finnes ingen lovdefinisjon av hva en oppdragstaker er, men det finnes en definisjon av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven § 1-8:

  «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste.»

  Faller du innenfor dette, er du arbeidstaker og ikke oppdragstaker.

 • Når foreligger det et arbeidsforhold?

  1. Om det foreligger personlig arbeidsplikt, slik at vedkommende ikke selv kan bruke vikarer eller andre til å utføre arbeidet
  2. Om vedkommende har plikt til å underlegge seg arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet
  3. Om det er arbeidsgiver som stiller med lokaler, maskiner, utstyr eller andre virkemidler som er nødvendig for å utføre arbeidet
  4. Om arbeidsgiver har risikoen for arbeidsresultatet
  5. Om det gis vederlag i en eller annen form for lønn
  6. At tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister
  7. Om det hovedsakelig arbeides for én oppdragsgiver vil dette kunne tale for et arbeidstakerforhold
 • Hvilke momenter vektlegges mer enn andre?

  I Aleris-dommen uttrykte domstolen at momentene personlig arbeidsplikt og styring og kontroll med arbeidet har så stor betydning at de andre momentene ikke tillegges like mye vekt.

  At det foreligger personlig arbeidsplikt, betyr at det er liten eller ingen adgang til å la andre enn vedkommende selv til å utføre arbeid etter kontrakten, for eksempel at oppdragstaker setter inn en vikar. Selv om kontrakten gir en adgang til at oppdragstaker selv setter inn vikarer, vil domstolen legge vekt på det reelle forholdet og hva som i praksis er tilfellet. Styring og kontroll innebærer at arbeid som skal utføres, i realiteten ledes og kontrolleres av arbeidsgiver, slik det var i helseforetaket Aleris. Videre er det kun plikten til å underlegge seg kontroll som er avgjørende, selv om det faktisk ikke blir utøvet kontroll.

  Fougnerutvalget (NOU 2021:9 s. 350) har foreslått ytterligere to momenter som skal inn i helhetsvurderingen:

  • Arbeidets art. Dette betyr at dersom arbeidet utføres i nær tilknytning til arbeidsgivers vanlige virksomhet og organisasjon, så taler dette for et arbeidstakerforhold
  • Om vedkommende har mulighet til å forhandle om egne vilkår

  Fougner-utvalget har også foreslått en ny bevisbyrderegel i § 1-8, som sier at:

  «Der det er rimelig tvil om klassifiseringen skal arbeidstakerforhold legges til grunn med mindre oppdragsgiver sannsynliggjør at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.»

  Dette innebærer at der oppdragstaker har gått til sak for å bli ansett som arbeidstaker, så må arbeidsgiver bevise at det er et reelt oppdragstakerforhold. Det betyr videre at dersom det ene er like sannsynlig som det andre, så skal det legges til grunn at det er et arbeidstakerforhold.

 • Har du oppdragsavtaler du er usikker på om virkelig er det?

  Vær føre var, og ta kontakt med oss i dag for en gjennomgang av dine avtaler. Du får en avklaring av hvilken risiko som kan ligge i disse.

Vil du bli en bedre leder?

Oppdag en rekke kurs, verktøy og ressurser som er skreddersydd for deg som er leder. Virke gir deg verktøyene du trenger for å lykkes i lederrollen.

Ledelse fra A-Å

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene