Uføretrygd

I noen tilfeller kan ansatte jobbe litt, selv om de ikke kan jobbe helt og fullt. Nye regler for uføretrygdede gjør at mange ansatte kan kombinere trygd og jobb.

Ansatte med varig nedsatt arbeidsevne kan innvilges uføretrygd av NAV. Mens noen uføretrygdes 100 prosent, får andre delvis uføretrygd. Ved en slik gradert uføretrygd kan man kombinere trygd og jobb. 

100 prosent uføretrygd

En ansatt som får innvilget 100 prosent uførhet har ikke rett til å beholde deler av stillingen sin. Dersom begge parter vil det, er det likevel ikke noe i veien for at det inngås en avtale om en mindre stilling.

Når en arbeidstaker uføretrygd 100 prosent, er det imidlertid ofte klart at arbeidstaker ikke kommer tilbake til jobb. Da bør arbeidsforholdet avsluttes. Det er imidlertid ingen automatikk i dette. Derfor bør du som arbeidsgiver ta initiativ til en samtale der dere kan bli enige om hvordan ansettelsesforholdet skal avvikles, og inngå en skriftlig avtale om dette.

Dersom den ansatte ikke ønsker å gjøre det på den måten, må du gå veien om formell oppsigelse slik den er beskrevet i arbeidsmiljøloven kapittel 15. 

Relevant kurs

Se alle arrangementer
 1. Medarbeidersamtalen

  Lær hvordan du kan bruke medarbeidersamtalen som et viktig ledelsesverktøy.

Gradert uføretrygd - kombinasjonen jobb og trygd

Ansatte som får en gradert uføretrygd fra NAV, får også et vedtak om hvor mye inntekt de kan ha uten at uføretrygden reduseres. Dersom hun eller han vil fortsette å jobbe så mye som vedtaket tillater, bør du som arbeidsgiver inngå en ny arbeidsavtale der dere justerer stillingsstørrelsen. Da får du frigitt den stillingsbrøken som den ansatte har blitt uføretrygdet i.

Dersom den ansatte vil jobbe mer enn vedtaket fra NAV tilsier, kan hun eller han det. Da vil uføretrygden reduseres, samtidig som lønnsinntektene gå opp. Det er arbeidstakers eget ansvar å melde fra til NAV dersom inntekten overskrider grensen.

Siden kombinasjonen av uføretrygd og inntekt alltid vil være høyere enn uføretrygd alene, vil mange arbeidstakere ønske å kombinere arbeid og uføretrygd.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.