Uføretrygd

I noen tilfeller kan ansatte jobbe litt, selv om de ikke kan jobbe helt og fullt. Nye regler for uføretrygdede gjør at mange ansatte kan kombinere trygd og jobb.

Ansatte med varig nedsatt arbeidsevne kan innvilges uføretrygd av NAV. Mens noen uføretrygdes 100 prosent, får andre delvis uføretrygd. Ved en slik gradert uføretrygd kan man kombinere trygd og jobb. 

100 prosent uføretrygd

En ansatt som får innvilget 100 prosent uførhet har ikke rett til å beholde deler av stillingen sin. Dersom begge parter vil det, er det likevel ikke noe i veien for at det inngås en avtale om en mindre stilling.

Når en arbeidstaker uføretrygd 100 prosent, er det imidlertid ofte klart at arbeidstaker ikke kommer tilbake til jobb. Da bør arbeidsforholdet avsluttes. Det er imidlertid ingen automatikk i dette. Derfor bør du som arbeidsgiver ta initiativ til en samtale der dere kan bli enige om hvordan ansettelsesforholdet skal avvikles, og inngå en skriftlig avtale om dette.

Dersom den ansatte ikke ønsker å gjøre det på den måten, må du gå veien om formell oppsigelse slik den er beskrevet i arbeidsmiljøloven kapittel 15. 

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 2. Kurs i praktisk sykefraværshåndtering

  Finnes det en gullstandard for å få ned høyt sykefravær? Det finnes ledere som vil svare ja på dette spørsmålet. Ett av de svarene de gir er «Skap et arbeidsmiljø som er så godt at dine medarbeidere ikke vil gå glipp av én dag på jobb»

Podcast:

Håndtering av sykefravær

 • Hva må du som leder passe på når en ansatt blir syk?
 • Hva kan man spørre den sykemeldte om, og hva skal man absolutt ikke spørre om?
 • Hvilke råd har advokaten i Virke til ledere om å følge opp sykemeldte ansatte?

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Bonusepisode: håndtering av sykefravær

Egenmeldinger, tilretteleggingsplikt og manglende dialog

 • Hva skal til for at ansatte mister retten til egenmelding?
 • Hvor langt går tilretteleggingsplikten?
 • Hva om du som leder ikke får kontakt med den sykemeldte ansatte?

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Gradert uføretrygd - kombinasjonen jobb og trygd

Ansatte som får en gradert uføretrygd fra NAV, får også et vedtak om hvor mye inntekt de kan ha uten at uføretrygden reduseres. Dersom hun eller han vil fortsette å jobbe så mye som vedtaket tillater, bør du som arbeidsgiver inngå en ny arbeidsavtale der dere justerer stillingsstørrelsen. Da får du frigitt den stillingsbrøken som den ansatte har blitt uføretrygdet i.

Dersom den ansatte vil jobbe mer enn vedtaket fra NAV tilsier, kan hun eller han det. Da vil uføretrygden reduseres, samtidig som lønnsinntektene gå opp. Det er arbeidstakers eget ansvar å melde fra til NAV dersom inntekten overskrider grensen.

Siden kombinasjonen av uføretrygd og inntekt alltid vil være høyere enn uføretrygd alene, vil mange arbeidstakere ønske å kombinere arbeid og uføretrygd.

Din digitale rådgiver for alle arbeidsrettsspørsmål!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett.  Arbeidsgiverguiden gir deg opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID og du får en steg for steg-guide for oppfølging av sykmeldte.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene