Ny adresse for å sende inn sykmeldinger

Publisert:

Fra 15. juni er det ny adresse for å sende sykemeldinger til NAV. Nå skal alle arbeidsgivere sende inntektsopplysningsskjemaet og kravet om sykepenger til NAV Forvalting i den ansattes bostedsfylke.

Fra 15. juni 2015 skal du som er arbeidsgiver sende inntektsopplysningsskjema (NAV 08-30.01) og kravet om sykepenger (sykmeldingens del D) til NAV Forvaltning i den ansattes bostedsfylke (og ikke lenger til NAV-kontoret).
Pass på at hvert ark har arbeidstakers fødselsnummer på i øverste høyre hjørne, og at skjemaene ligger samme vei, uten binders eller stifter. Slik skannes det raskest mulig, og NAV kan svare raskere på status i den sykmeldtes sak.

Også den sykmeldte og sykemelder får nye adresser å forholde seg til fra 15. juni.

Les mer på www.nav.no/sykepenger