Hvordan dokumenteres egenmeldt sykefravær?

Svar:

Det er ikke krav til skriftlig dokumentasjon, men det anbefales at arbeidstaker som returnerer til arbeid etter egenmeldt fravær bekrefter dette skriftlig gjennom en egenerklæring. Dette bør fremgå av virksomhetens sykefraværsrutiner og være kjent for arbeidstaker.

Emneord

  1. Sykefravær